среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie balustrady PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych przypadków.

Projekotwanie sztachety PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu gminie nie licząc szczególnych wypadków.

Balaski PCV na plot i furtę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m budowane pomiędzy dwoma sąsiednimi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki plastikowe na plot i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji oraz planowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji plot PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak zamierzane balustrady PCV na plot i furtkę sztachetowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku kiedy projektowane balaski Winylowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий